Användarvillkor

Vita Tanden avser inte att någon information som finns på denna webbsida ska användas för illegal verksamhet.

Innehållet på denna webbsida är enbart avsett för nyheter och underhållning och kan inte anses vara någon som helst typ av juridisk rådgivning.

Vita Tanden är en oberoende spelregister och informationsservice som tillhandahåller de mest uttömmande erfarenheterna och spelsakkunskapen.

Vita Tanden tar inget legalt ansvar för fel hos detta material.

Vita Tandens användare är ansvariga för att bedöma om det är legalt för dem att spela ett speciellt spel eller göra någon speciell satsning.

Vita Tanden garanterar inte riktigheten av något objekt i detta material.

Vita Tanden kommer inte att vara ansvarigt för någon skada som kan uppkomma genom användandet av detta material.

Informationen på denna server kan ändras utan föregående varning och innebär inget åtagande för Vita Tanden i framtiden.

Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

Om det inte är identifierat med rubriken “Fri att kopieras” är innehållet på denna webbsida skyddat av copyright av Vita Tanden. Med hänsyn till denna auktorisering håller AskGamblers användare med om att alla kopior av dessa dokument som görs ska ha kvar copyright och annan äganderättsinformation som finns häri.

Vita Tandens användare får inte: kopiera, överföra eller ändra information på denna webbsida på något sätt.

Observera att alla produkter, processer eller teknologier i detta dokument kan vara föremål för andra typer av immaterialrätter tillhörande Vita Tanden och de får inte licensieras hårifrån.

Vita Tanden är ett registrerat varumärke från Digital Sunshine Ltd.

Vita Tanden försöker att tillhandahålla fullständig, korrekt och aktuell information.

Om du skulle hitta någon ofullständig eller inkorrekt information ska du vänligen sända en e-post till [email protected].

Vita Tanden förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förneka en begäran att ta bort innehåll om inte innehållet kan bedömas som falskt, vulgärt, hatfullt, obscent, sexuellt inriktat, hotande, diskriminerande, inträngande på individs integritet eller på annat sätt brytandes mot någon internationell lag.

Uppdaterad Maj 2018.